Jerzy Ziemowit Kłopotowski ps. "Jur"
ur XII.1917 r., poległ w Powstaniu Warszawskim w dn. 6.IX.1944 r.
 w Zgrupowaniu Krybara