Alina Zofia z Kłopotowskich Fedorowiczowa (1913-2002)
ppor. AK "Marta" Oddziału Partyzanckiego "Zenona" na Podlasiu,
zdjęcie z okresu studiów