Janina Natalia Plewako była jedną z 12 córek Zofii i Gustawa Plewako z Wisek na Podlasiu (koło Komarówki Podlaskiej, Powiat Radzyń)

Janina Plewakówna i Stanisław Kłopotowski i studiowali wspólnie w Taborze w Czechach, gdzie w latach 1908-1910 studiował również przyszły pisarz i znany myśliwy  Włodzimierz Korsak. Od tego czasu datuje się dozgonna ich przyjaźń.  Dozgonna, bo przetrwała również po śmierci Kłopotowskich i obdarzona została nią ich córka Alina Fedorowiczowa. Jego węglem rysowany obrazek: "Drzewa w Wiskach" znajduje się w zbiorach rodziny Fedorowiczów i mamy nadzieję go wkrótce zaprezentować.

Przed I wojna Światową Stanisław Kłopotowski dzierżawił na Polesiu majątek Perki pod Kobryniem. W 1915 r. wycofujące się wojska rosyjskie dokonały przymusowej ewakuacji ludności i rodzina znalazła się w Moskwie.

Stanisław i Janina Kłopotowscy mieli dwoje dzieci:


"Antyrządowi polscy nacjonaliści. Ziemiaństwo guberni siedleckiej na początku XX w. w świetle akt carskiej żandarmerii"
artykuł Grzegorza Welika, strony 91-114 w: "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" nr 14,
wydawnictwo Akademii Pedagogicznej,  Siedlce 2004
 
na str. 108 wymieniono córki Zofii Janiny Plewako: Franciszkę i Janinę,
dzierżawiące folwark Wiski w pow. radzyńskim.

"pod pozorem kursów dla dorosłych analfabetów propagowała wśród dorosłych i młodzieży
polskie idee patriotyczne i narodowe oraz uczyła polskich pieśni"

dzięki uprzejmości p. Grzegorza Wiraszki